PL

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności została stworzona, ponieważ firma SOLED przywiązuje dużą uwagę do ochrony prywatności swoich klientów i użytkowników strony internetowej SOLED.pl Czytając, przeglądając czy używając stronę internetową soled.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta firmy SOLED oraz użytkownika strony soled.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników soled.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z punktów Polityki Prywatności, proszę nie odwiedzaj ani nie używaj strony internetowej soled.pl.

Dane osobowe

W czasie korzystania z soled.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków: imię, e-mail, numer telefonu oraz w przypadku kreatorów produktów informacje niezbędne do przygotowania wyceny. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły, jeśli są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Polityka prywatności
Administracja danymi osobowymi

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO)(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informuję iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka, ul. Kolejowa 12C 15-701 Białystok, reprezentowana przez - Właściciela.
 • Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres email) przetwarzane są w celu przygotowania wycen na wypełnione konfiguratory oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email) jest udzielona Administratorowi zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków; bankom celem dokonywania rozliczeń; podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych; podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe; jak również portalom Facebook, Instagram, Youtube, DotPay, Allegro, dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym działalność Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie Pani/Pan danych osobowych (imię, nazwisko, adres email) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania wyceny i odpowiedzi na zapytania.
Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary soled.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Używamy plików cookie w celu personalizacji treści, reklam i analizy naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali w wyniku korzystania przez Ciebie z ich usług.

Pliki cookies przetwarzane i wykorzystywane są zgodnie z Polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE, a pełną treść polityki Google możesz sprawdzić tutaj: https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/technologies/partner-sites https://www.google.com/about/company/user-consent-policy-help

Opinie

Po otrzymaniu od Dostawcy informacji o doręczeniu Towaru, Sprzedawca może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia zaproszenie do dobrowolnego wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których linki lub dane kontaktowe podane są na stronie soled.pl. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityka Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko serwisu soled.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczone informacje nie będą spełniały oczekiwań lub będą zawierały jakiekolwiek braki. Niemniej jednak staramy się, aby oferowane przeze nas informacje były najwyższej jakości.

Polityka prywatności